Persconferentie 26 november

Het is een beladen Black Friday en dit houdt voor onze branche in dat we weer eerder dicht moeten. 17uur om precies te zijn.
De REACH deadline komt alsmaar dichterbij en nu weer een verzwaring op ons dak waarvan de effectiviteit te betwijfelen valt.
Wij als NBTK zullen vooralsnog het verzoek indienen op uitstel op handhaving aangaande de REACH van tenminste 3 maanden. Het is niet alleen onze agenda maar ook die van de consument.

Ook bekijken we de mogelijkheden voor een financiële tegemoetkoming.

We wensen iedereen het beste en veel gezondheid toe.

NBTK