NBTK persbericht 18-12-2021

NBTK persbericht

dd 18-12-2021

Onderwerp : Lockdown

Het is weer raak. Helaas word er weer van ons allemaal verwacht gehoor te geven aan de oproep om de deuren te sluiten tot tenminste 14 januari 2022 in eerste instantie . Het schijnt preventief nodig te zijn om de nieuwe variant ‘ Omikron ‘ het hoofd te kunnen bieden en de ‘acute’ zorg te kunnen ontlasten. Zoals velen van jullie reeds gezien hebben , hebben we een brief verzonden waarin we met diverse pointers aangeven dat wij verantwoord ons werk zouden kunnen voortzetten en dat de REACH deadline zich aandient en derhalve graag open willen blijven ! Deze brief is gericht aan alle 2e kamer leden en de betrokken instanties aangaande onze branche.

Voor nu wensen we iedereen sterkte en succes maar uiteraard ook fijne feestdagen en middels deze weg willen we iedereen een super 2022 toewensen .