Contact met RIVM/LCHV

20-01-2020

Open brief aan het RIVM en de LCHV,

De onwerkelijke tijd die CoViD-19 met zich meebrengt, heeft ook zijn weerslag op onze branche, tatoeëerders en piercers. En waar er lange tijd geen eenduidig aanspreekpunt was voor de branche, hebben wij de noodzaak gezien om daarvoor zorg te dragen. Onderstaand treft u een voorgesteld maatregelenpakket aan, waarbij wij U vragen om uw advies als gezaghebbende op dit gebied. Wij hopen gezamenlijk ervoor te kunnen zorgen, dat als we weer mogen werken, dit op een maatschappelijk verantwoorde manier kan en mag. De gezondheid van de maatschappij gaat ons allen aan.

Voor elke professionele tatoeëerder en piercer is hygiënisch werken een tweede natuur. Tijdens de huidige crisis, denken wij dit uit te moeten breiden met de volgende punten:

Deurbeleid
Gedurende de CoViD-19 crisis zullen shops enkel op afspraak werken. Onze klanten verzoeken wij alleen te komen, zonder begeleiding. Dit houdt ook in dat we voorlopig enkel vanaf 16 jaar tatoeëren, zodat minderjarigen niet hoeven te worden begeleid door hun wettelijk vertegenwoordiger.
Wij stellen voor om aan te sluiten bij het advies van CBL en 1 bezoeker per 10 m2 toe te staan.
Door de gehele shop worden markeringen aangebracht waarbij de 1,5 meter afstand aangegeven wordt.
Klanten worden vooraf geïnformeerd over het huidige beleid, zie punt 4 in deze brief.

Extra hygiëne/schoonmaak
De artiest zal een facial shield dragen, zodra de afstandseis niet meer gegarandeerd kan worden. Dit facial shield zal tegelijk met elke door het LCHV voorgeschreven handschoenenwissel gedesinfecteerd worden.
Meerdere keren per dag zullen alle raakvlakken (zoals – niet uitputtend – deurklinken, deurbel, toilet, lichtknoppen, balie, pinautomaten, trapleuning, etc) worden gereinigd. Bij elke handwasgelegendheid zijn de handwasinstructies van het RIVM (geplastificeerd) aanwezig.

Binnenkomst en afscheid
Bij binnenkomst van de klant, wordt hen verzocht de handen te wassen of desinfecteren. Op de welkomstbalie en bij de kassa zal een plexiglas afscheidingsscherm geplaatst worden.
Ontwerpsessies zullen zoveel mogelijk digitaal plaats vinden. Is dit absoluut niet mogelijk, dan zal de 1,5 meter eis gerespecteerd worden en een scherm tussen de artiest en de klant geplaatst worden.
Als er meerdere artiesten in een shop werkzaam zijn en er dus ook meerdere klanten zich zullen aanmelden, wordt de aankomst daarvan in tijd verspreid. Ook (rook)pauzes zullen in tijd verspreid worden, de klant wordt verzocht hierin de aanwijzingen van de artiest te volgen.

Gezondheid van de klant
Vooraf worden de vastgestelde maatregelen gecommuniceerd met de klant.
De klant tekent een aangepast toestemmingsformulier, een voorstel hiertoe wordt toegevoegd als bijlage 1.
Hiermee verklaart de klant gezond te zijn, maar zorgen we er ook voor dat alle klanten traceerbaar zijn aangezien de incubatietijd 2 weken is.
Tevens geven we aan dat afrekenen bij voorkeur per pin plaats zal vinden.
Graag zouden we met jullie in gesprek komen om de juiste maatregelen gezamenlijk vast te kunnen stellen en de expertise aan beide zijden daarmee te kunnen benutten.

Met vriendelijke groet,

namens de NBTK (Nederlandse Branchevereniging Tattoo Kunst)

Related Articles

Brief aan ministerie

22-01-2021 Onderstaande brief is verzonden naar het Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Financiën, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het RIVM, het NVWA en…

Solverwp- WordPress Theme and Plugin