Nog geen versoepelingen

21-05-2020

Naar verwachting en zoals bleek uit de eerdere reactie van het RIVM op onze brief, mogen wij nog niet open. Als deze eerste versoepeling niet lijdt tot een verergering of een verslechtering van de situatie, mogen op termijn verschillende branches open. Het openen van onze maatschappij moet nu gebeuren in stapjes.

Minister-president Rutte drukt ons op het hart: “Voorlopig is uitoefening van contactberoepen niet mogelijk. “Daarvoor zijn onzekerheden te groot. De vraag hierbij is of de mondkapjes nuttig en nodig zijn. Daarvoor krijgen we nog een breder advies van het OMT. Daarna volgt een nieuwe afweging.” 

Dit nieuws ligt in de lijn der verwachting. De komende weken wordt er dus binnen het OMT overlegt over de mogelijkheden om versoepelingen toe te passen op contactberoep gerelateerde branches. Het NBTK gaat de komende weken dus druk in overleg om te zorgen dat we hiervan op de hoogte blijven en hopelijk kunnen aanhaken wanneer deze versoepelingen van kracht worden. 

We houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte. Maar nogmaals: spread the word! Samen staan we sterk!

Related Articles

Brief aan ministerie

22-01-2021 Onderstaande brief is verzonden naar het Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Financiën, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het RIVM, het NVWA en…

Solverwp- WordPress Theme and Plugin