Persbericht – NBTK mbt REACH

PERSBERICHT – NBTK mbt REACH

10-01-2022

Vanaf 4 januari 2022 geldt ook in ons land de REACH restrictie voor tatoeage en pmu inkten. Het is van belang te realiseren dat dit dus niet enkel de tatoeage branche raakt, maar ook die van de permanente make-up en medische tatoeages. Denk hierbij aan getatoeëerde wenkbrauwen, tepelreconstructie en het tatoeëren van de hoofdhuid om kaalheid te verbergen. Dit alles valt onder het aanbrengen van tatoeages.

De ECHA (Europees Chemisch agentschap) heeft 5 jaar geleden voorgesteld de REACH (die al sinds juni 2007 geldt voor diverse chemische toepassingen) ook in te zetten voor regulering van inkten voor het aanbrengen van tatoeages en daarmee die industrie veiliger te maken.

De NBTK is voorstander van veilige inkt, maar ook van een levenslang kwaliteitsproduct. Met de REACH conforme inkten zijn beiden niet te garanderen.

De producenten (grotendeels gevestigd buiten de EU) zijn de REACH pas recent als serieus probleem gaan zien. Hierdoor is veel ontwikkel- en productietijd verloren gegaan, maar ook de reactietijd naar de ECHA toe (met betrekking tot het toepassen van de REACH op onze branche en de inhoud daarvan) is niet benut. Wel hebben producenten aan kunnen tonen dat er momenteel geen vervangers zijn voor de pigmenten Blue 15 en Green 7. Hier hebben ze dan ook uitstel op gekregen t/m 4 jan 2023.


In feite is alle inkt die niet voldoet aan de REACH-verordening, en dus voldoet aan de vereisten voor ingrediënten, etikettering en verpakking, geen tatoeage inkt meer en dus verboden. Er gaat een prijsstijging komen van voor REACH conforme inkten van soms wel 100%.

Omdat door artiesten soms gewerkt wordt aan grote stukken (rug, been of arm vol) hadden veel artiesten hun agenda enorm vol om de deadline van 4 januari 2022 te kunnen halen met oude inkten. Zo voorkom je kleur- en kwaliteitsverschil en/of -verlies. Deze projecten zijn nu nog altijd niet afgerond, vanwege de corona maatregelen (sluiting om 17.00 uur en nu de lockdown). En het wás al een race tegen de klok. De NBTK heeft verzocht om uitstel van de handhaving, dit is echter niet ingewilligd door Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Voor artiesten is het belangrijk dat zij bij aankoop van inkt checken of de (liefst Europese, of met een Europees depot) leverancier (desgevraagd) aangeeft dat dit REACH compliant inkt is, of het etiket klopt en ook de MSDS opvraagt van elke kleur inkt en merk bij de leverancier. Het NVWA heeft een korte checklist gemaakt, waarmee de etikettering gecontroleerd kan worden. Op het etiket moet in het Nederlands of Engels staat: ‘mengsel voor gebruik in tatoeages of permanente make-up’, de informatie op het etiket is duidelijk zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en onuitwisbaar. Ook dient op het etiket te staan of het product nikkel of chroom (VI) bevat en als dat zo is dat dit een allergische reactie kan veroorzaken.

De MSDS dien je (digitaal) in je shop aanwezig te hebben en desgevraagd aan de klant mee te kunnen geven.

In combinatie met de nieuwe hygiënenorm (NEN 17169) dien je ook een zogenaamd inktpaspoort aan je klant mee te geven én hem/haar het etiket van je inktfles te laten lezen. 

De inkten die we voorheen kennen kunnen we dus niet meer gebruiken om te tatoeëren! Ook niet de blauwe en groene inkt. Hierover bestaat onduidelijkheid, vanwege een uitstel voor de pigmenten blue 15 en green 7. Deze pigmenten mogen nog een jaar gebruikt worden, maar de (andere) bestanddelen in de oude inkten zullen niet meer voldoen aan de REACH verordening. 

Voor artiesten is het op dit moment moeilijk om aan REACH conforme inkten te komen. Op het moment van schrijven zijn enkel zwart, wit en schaduwtinten beperkt beschikbaar, de kleuren inkten zijn nog niet geleverd door de producenten. Als deze wel geleverd zullen worden, verwachten we een run hierop en zullen ook deze inkten snel uitverkocht zijn.

De handhavende instantie in Nederland is de NVWA. Zij kunnen bij een controle een sample nemen van de inkten en deze laten keuren. De GGD zal in principe niet handhaven op het gebied van de inkten en kan dus ook geen uitspraken doen over een eventueel uitstel op handhaving. Wél kan de GGD de NVWA erop attenderen dat er naar haar mening met niet conforme inkten gewerkt wordt.
Of de NVWA inkten gaat controleren bij leveranciers of artiesten is ons niet bekend.

De REACH verordening valt ook samen met de NEN-17169 waar de tatoeage, permanente make up en medische tattooartiesten aan moet voldoen vanaf 1 januari 2022.

Dit brengt ook wat aantal veranderingen met zich mee, houdt dit in de gaten!

De NBTK staat voor het verbinden van de volledige branche en is inmiddels in alle lagen van onze branche verweven. Samen staan we sterk en hoe meer leden hoe krachtiger we zijn. De branche heeft het jaren gered als vrije vogels, maar we zien nu ook dat als we nu niet nog meer de handen in één slaan, er niks meer over blijft.

Voor verdieping met betrekking tot REACH en de ECHA verwijst het NBTK naar het document ‘Uitleg REACH’ op haar website.

Disclaimer: Aan dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden. Dit is geschreven naar de huidige stand van de (ons bekende) wetenschap. Op dit artikel rust auteursrecht, verveelvoudiging is toegestaan met naamsvermelding (NBTK).

Persbericht – BBB stelt kamervragen

— PERSBERICHT —BBB stelt kamervragen over wetenschappelijk bewijs REACH

Naar aanleiding van maandenlange inspanningen van de NBTK (Nederlandse BrancheorganisatieTattoo Kunst) en na een constructief gesprek met de fractie Boeren Burger Beweging heeft mevrouwCaroline van der Plas kritische vragen gesteld aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Al langer is bekend dat het wetenschappelijk bewijs voor het invoeren van de REACH erg dun is. 4januari jl. is de REACH echter rechtstreeks van kracht in alle Europese landen. Dit zorgt in Nederlandvoor een onevenredig zware belasting van de ondernemers in deze branche. Vanwege de CoVid19-maatregelen hebben tattooshops, tattoo-artiesten en medisch tatoeëerders hun (kleuren) tatoeagesnamelijk nog niet af kunnen ronden. Het afronden met een andere inkt kan leiden tot enormekwaliteits- en kleurverschil.Welke vragen zijn er nou eigenlijk gesteld dat kunt u lezen via de onderstaande link:

https://www.instagram.com/boerburgerbeweging/p/CYd-LyLsTjY/

NBTK persbericht 18-12-2021

NBTK persbericht

dd 18-12-2021

Onderwerp : Lockdown

Het is weer raak. Helaas word er weer van ons allemaal verwacht gehoor te geven aan de oproep om de deuren te sluiten tot tenminste 14 januari 2022 in eerste instantie . Het schijnt preventief nodig te zijn om de nieuwe variant ‘ Omikron ‘ het hoofd te kunnen bieden en de ‘acute’ zorg te kunnen ontlasten. Zoals velen van jullie reeds gezien hebben , hebben we een brief verzonden waarin we met diverse pointers aangeven dat wij verantwoord ons werk zouden kunnen voortzetten en dat de REACH deadline zich aandient en derhalve graag open willen blijven ! Deze brief is gericht aan alle 2e kamer leden en de betrokken instanties aangaande onze branche.

Voor nu wensen we iedereen sterkte en succes maar uiteraard ook fijne feestdagen en middels deze weg willen we iedereen een super 2022 toewensen .

Persconferentie 26 november

Het is een beladen Black Friday en dit houdt voor onze branche in dat we weer eerder dicht moeten. 17uur om precies te zijn.
De REACH deadline komt alsmaar dichterbij en nu weer een verzwaring op ons dak waarvan de effectiviteit te betwijfelen valt.
Wij als NBTK zullen vooralsnog het verzoek indienen op uitstel op handhaving aangaande de REACH van tenminste 3 maanden. Het is niet alleen onze agenda maar ook die van de consument.

Ook bekijken we de mogelijkheden voor een financiële tegemoetkoming.

We wensen iedereen het beste en veel gezondheid toe.

NBTK

Persconferentie vrijdag 12-11-2021

NBTK

Persconferentie vrijdag 12-11-2021

De besmettingscijfers in ons land liegen er niet om, evenals de genomen acties in andere landen. Het is weer raak met negatieve gevolgen. Helaas moet onze branche er ook weer aan geloven en het is niet mals. Vanaf zaterdag 13 november a.s. moeten alle shops sluiten vanaf 18.00 uur. Deze maatregelen gelden eigenlijk tot 3 december a.s., maar wees nog voorzichtig met het inplannen na die tijd. Alles is nu nog onzeker.
Het NBTK heeft begrip voor de maatregelen, maar wel met de nodige vraagtekens.

We zullen uitstel vragen voor de ingangsdatum van REACH, omdat onze werktijden nu drastisch ingekort gaan worden. Er staan immers veel afspraken voor het afmaken van grotere gekleurde stukken voor 04-01-2022 en dat is in sommige gevallen al krap. Wel willen we verwachtingen hierover bij jullie temperen. We maken ons hier wel hard voor!

Ons kritische standpunt over de invoering van de QR code in onze branche blijft ongewijzigd.

Houdt voor de rest vooral voor jezelf de nodige bekende werkwijze in acht: vragenlijst, blijf thuis bij klachten en zorg voor een mondkapje voor artiesten/medewerkers én klanten.

We wensen iedereen het beste en veel gezondheid toe.

NBTK IN DEN HAAG

Binnenkort volgt onze volgende ledenupdate per e-mail, maar deze update willen we jullie niet onthouden.

Afgelopen week is ons bestuur naar Den Haag afgereisd om met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NVWA en het LCHV te overleggen. Doel van dit gesprek was om een goede basis te leggen voor een lange termijn relatie waarbij de overheid in gesprek en contact kan blijven met de branche en waarbij het NBTK haar input kan (blijven) geven op diverse aandachtspunten van de overheid.

Binnenkort meer hierover in onze ledenupdate. Dan praten we jullie ook bij over een aantal andere onderwerpen, zoals een lezing met als hoofdonderwerp de NEN, het resultaat van de NEN Consultatieronde en reacties hierop en het NBTK in het nieuws.

Feedback verzoek NBTK Leden

Zojuist hebben al onze leden een verzoek ontvangen om feedback op de NEN norm. Dit zullen wij doorsturen naar de overheid. Check je inbox en laat je stem horen!

Binnenkort geven we ook een lezing over de NEN met een deskundige erbij. Dus houdt ons in de gaten.

Heb je de mail niet ontvangen of wil je ook je input geven? Stuur ons een pb of e-mail op bestuur@nbtk.nl