REACH Verordening

REACH Wetgeving 2022

Sinds 4 januari 2022 is de REACH verordening van kracht in de gehele Europese Unie. Het is een veel besproken onderwerp wat de hele branche bezighoudt. Op deze pagina vind je wat de REACH inhoudt en geven we antwoord op de meest gestelde vragen. 

Wat is REACH?

REACH staat voor: Restriction, Evaluation and Authorization of CHemicals. Simpel gezegd betekent deze verordening dat bepaalde chemicaliën, pigmenten, bindmiddelen en hulpstoffen niet meer gebruikt mogen worden (of in mindere hoeveelheden) in tatoeage inkten. Deze stoffen zouden, volgens de ECHA, mogelijk schadelijk kunnen zijn en voor gezondheidsproblemen kunnen zorgen. 

In de REACH verordening staan zowel wettelijke vereisten voor de ingrediënten van tatoeage inkten, alsook vereisten aan het label op de fles. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de juiste ingrediënten ligt bij de producent. Deze moet garanderen dat alle stoffen in de inkt conform REACH verordening (EU)1907/2006 en (EU)2020/2081 zijn. Als tatoeëerder zorg je dat je inkt aanschaft die REACH conform is geproduceerd en het juiste label bevat.

Verboden ingrediënten

Een van de ingrediënten die vaak besproken wordt is isopropanol. Dit is een hulpstof die bacteriegroei tegen gaat en houdbaarheid van de inkt verlengt. Echter deze stof kan de huid irriteren, veelal wordt nu gebruik gemaakt van melkzuur, ethylalcohol of andere vetalcoholen welke minder irriterend zijn voor de huid.

Daarnaast zijn er voor veel kleurpigmenten restricties opgelegd zoals voor rood, geel en oranje. Gelukkig zijn er al nieuwe kleur inkten te verkrijgen met REACH conforme pigmenten als alternatief hiervoor. Voor de pigmenten groen 7 en blauw 15:3 zijn echter nog geen vervangende pigmenten, waardoor hier een uitstel is gegeven op handhaving, namelijk 4 januari 2023. We verwachten dat voor deze tijd ook nieuwe groene en blauwe inkten verkrijgbaar zullen zijn.

Dit betekent wel dat de nu verkrijgbare REACH conforme groene en blauwe inkten nog ouden pigmenten kunnen bevatten. Koop dus niet te groot in en zorg dat je op tijd de inkt vervangt volgend jaar

Label vereisten

Wanneer je nieuwe inkt aanschaft controleer dan of het label de volgende informatie bevat:

 • De letterlijke tekst “Mengsel voor gebruik in tatoeages of permanente make-up” of Engels “Mixture for use in tattoos or permanent make-up”
 • Engelse tekst of de algemene voertaal in het land van waar de inkt gebruikt wordt, dus in ons geval Nederlands of Engelstalige labels.
 • Een referentienummer, dit kan een batch en/of lotnummer zijn.
 • De naam en adres van de fabrikant/supplier.
 • Houdbaarheidsdatum van de inkt (ongeopend)
 • PAO (Period After Opening), dus de periode dat de inkt gebruikt mag worden nadat de seal verbroken of verwijderd is. Dit is te herkennen aan de geschreven tekst of een symbooltje met een potje met bijvoorbeeld 6M of 12M (maanden)
 • Een volledige ingrediënten lijst van alle pigmenten en componenten.
 • Een garantie van steriliteit. Dit kenmerkt zich door een tekst STERILE op het label met vaak een R erachter (dit staat voor Radiation, ofwel de inkt is door straling gesteriliseerd).
 • Bewaaradviezen van de inkt. Dit is vaak te herkennen aan een zonnetje en/of thermometer symbooltje met temperaturen erachter.
 • Relevante instructies voor gebruik.
 • Allergie informatie wanneer stoffen worden gebruikt die een allergische reactie kunnen veroorzaken zoals zeswaardig chroom (VI) en nikkel.

Staat bovenstaande informatie niet op het label? Dan mag je deze inkt NIET gebruiken! Dit kan sancties opleveren bij controle. Ook al is de inkt REACH conform geproduceerd, wanneer bijvoorbeeld het label alleen in het Duits of Frans is, mag deze niet worden gebruikt, ondanks de juiste samenstelling van de inkt.

Tot slot koop je nieuwe REACH conforme inkt het beste bij een leverancier binnen de EU (Let op! Verenigd Koninkrijk is geen EU). Zo word jij niet beschouwd en dus ook niet beboet als importeur bij een controle, want deze boetes zijn niet mis

Hier vind je een interessante FAQ over de REACH Wetgeving.

Vanaf 4 januari 2022 zullen alle tot nu toe gebruikte tatoeage-inkten, inclusief de inkten die goedgekeurd zijn onder de tatoeageproductenverordening ResAP 2008, niet langer REACH-compatibel zijn en daarom zijn verboden. Ze mogen dus niet meer gebruikt worden voor het tatoeëren binnen Europa.

 

De REACH conforme tattoo inkten zijn te koop bij de meeste goede leveranciers binnen Europa.Zorg er wel voor dat de levering en facturering ook van binnen de EU gebeurd anders ben je zelf importeur.

Tatoeage-inkten die in 2021 zijn aangekocht en niet REACH compliant zijn, mogen niet meer worden gebruikt voor tatoeages binnen de EU en de Europese Economische Ruimte.

We hebben de kwestie de afgelopen tijd al meerdere keren besproken. Er is in Nederland geen verbod om het in de shop uit het zicht hebben van de oude inkten maar deze dienen wel voorzien te zijn van een label dat ze niet gebruikt worden om een tatoeage te zetten.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin