Wat doen wij

Wat doet het NBTK?

Wij zijn er als NBTK voor de branche en namens de branche. Onze doelstellingen zijn voornamelijk een aanspreekpunt zijn, dit doen we door in direct contact te staan met verschillende instanties die voor onze branche van belang zijn. Denk hierbij aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD). Maar ook op Europees vlak verzamelen we belangrijke informatie en brengen dit in kaart in begrijpelijke taal.

 

Tevens werken we voor de piercing branche nauw samen met de APP Benelux. Meer info over de APP Benelux en algemene zaken met betrekking tot professioneel werken binnen de piercingbranche hebben we een aparte afdeling die te vinden is op de website onder het kopje “Piercing”.

 

Wat doen wij wel?

  • Wij verspreiden informatie over allerlei aspecten van de gehele branche.
  • Wij beheren de Facebookpagina van NBTK Café waar de professionals in onze branche vragen kunnen stellen aan elkaar en ons als bestuur.
  • Het bieden van ondersteuning aan de beleidsmakers en gezondheidsorganisaties.

 

Wat doen wij niet?

 

  • Optreden als “politieagent”. Wij proberen de branche te helpen bij vragen en zullen nooit iemand benadelen of becommentariëren om zijn/haar werkwijze (mits deze niet in strijd is met de wetgeving). Wij zullen enkel adviseren en informeren hoe het beter kan en waarom bepaalde handelingen of materialen beter zijn.
  • Het verplichten van één bepaalde werkwijze aan onze leden. Zo lang er veilig wordt gewerkt en hygiëne gewaarborgd kan worden volgens de verplichte wetgeving zijn er zeker ook alternatieve handelingen mogelijk. Wij geven enkel pro tips boven op de wetgeving.
  • Een mening geven over plaatsing of resultaat. Een tatoeage is een lichaamsversiering die wordt bepaald door een kwestie van smaak. Dit is iets tussen de klant en de artiest, wat wij mooi vinden hoeft iemand anders niet mooi te vinden en andersom. Belangrijker voor ons is dat elke tatoeage op hygiënische en professionele wijze geplaatst wordt en iedereen kan profiteren van een platform vol informatie.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin